Моќна социјална иновација

Hitachi Limited of Japan е еден од најголемите разновидни производители на индустриски машини во светот. Тие нудат широк спектар на потрошувачки и деловни производи, вклучувајќи индустриска опрема и услуги, автомобилски производи и електроника за широка потрошувачка.

Производи и улуги

Нудат голем избор на различни производи и услуги, класифицирани во шест групи:

  • IT
  • Energy
  • Industry
  • Mobility
  • Smart Life
  • Automotive systems business

Hitachi Vantara

Hitachi Vantara главно нуди решенија за складирање за претпријатија и средни организации, но исто така нуди и хардвер, софтвер, анализа на податоци и консултантски услуги за многу области на информатичката технологија и бизнисите. Нивниот опсег на производи оди од инфраструктурни решенија и управување со податоци, до складирање и заштита на податоци.