Поедноставете го времето за следење

Софтверот TEMPO нуди моќен интерфејс кој е лесен за употреба, а кој ви дава моментален увид во реално време за ефикасно управување со податоците за присуство на вработените. Со негова помош значително се намалува времето потребно за обработка на овие податоци и автоматски се пресметуваат вкупно изработените часови вклучувајќи ги и прекувремените часови, одмори, боледувања и празници. Нашите решенија за известување ви помагаат да донесете одлуки на база на информации во реално време за да можете лесно да ги конвертирате податоците во вредни информации што може да се применуваат.

Важни карактеристики

 • Интуитивна табела со картички за време 
 • Напредно закажување
 • Повеќе распореди на ден
 • Повеќе дневни смени
 • Online time-sheets
 • Следење на отсуства и пресметки
 • Моќно известување и анализа
 • Управување на прекувремени часови
 • Управување на времето за ручек и пауза
 • Двостепен кориснички пристап
 • Повеќе јазичен систем
 • Напредна алатка за експортирање
 • Рачна распределба на часовите